Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Cửa ABS Hàn Quốc

Điều cần phải làm rõ là tại sao lại gọi là ABS?

Vốn dĩ ABS là một loại nhựa nhiệt dẻo với khả năng chống thấm cực tốt và về mặt rắn ngoài ra còn có một số chất phụ gia khác hạn chế khả năng bắt lửa và an toàn cho sức khỏe, vật liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó Cửa ABS Hàn Quốc là dòng sản phẩm được chế tác bằng phương pháp lắp ghép lớp tấm trang trí (Deco sheet) lên bề mặt nhựa tổng hợp ABS, sau đó dán tấm (Panel) đã được chỉnh bằng cách tạo chân không hoặc ép khí tạo chân không.

Điều cần phải làm rõ là tại sao lại gọi là ABS?

Vốn dĩ ABS là một loại nhựa nhiệt dẻo với khả năng chống thấm cực tốt và về mặt rắn ngoài ra còn có một số chất phụ gia khác hạn chế khả năng bắt lửa và an toàn cho sức khỏe, vật liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó Cửa ABS Hàn Quốc là dòng sản phẩm được chế tác bằng phương pháp lắp ghép lớp tấm trang trí (Deco sheet) lên bề mặt nhựa tổng hợp ABS, sau đó dán tấm (Panel) đã được chỉnh bằng cách tạo chân không hoặc ép khí tạo chân không.

Điều cần phải làm rõ là tại sao lại gọi là ABS?

Vốn dĩ ABS là một loại nhựa nhiệt dẻo với khả năng chống thấm cực tốt và về mặt rắn ngoài ra còn có một số chất phụ gia khác hạn chế khả năng bắt lửa và an toàn cho sức khỏe, vật liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó Cửa ABS Hàn Quốc là dòng sản phẩm được chế tác bằng phương pháp lắp ghép lớp tấm trang trí (Deco sheet) lên bề mặt nhựa tổng hợp ABS, sau đó dán tấm (Panel) đã được chỉnh bằng cách tạo chân không hoặc ép khí tạo chân không.

Điều cần phải làm rõ là tại sao lại gọi là ABS?

Vốn dĩ ABS là một loại nhựa nhiệt dẻo với khả năng chống thấm cực tốt và về mặt rắn ngoài ra còn có một số chất phụ gia khác hạn chế khả năng bắt lửa và an toàn cho sức khỏe, vật liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó Cửa ABS Hàn Quốc là dòng sản phẩm được chế tác bằng phương pháp lắp ghép lớp tấm trang trí (Deco sheet) lên bề mặt nhựa tổng hợp ABS, sau đó dán tấm (Panel) đã được chỉnh bằng cách tạo chân không hoặc ép khí tạo chân không.